O Kancelarii

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „LEXIS” istnieje na rynku od 02.11.1992 roku. Działamy na podstawie wpisu na listę doradców podatkowych nr 01484 z dnia 15.09.1997 roku.

Jako członek korporacji doradców podatkowych jak również radców prawnych podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu OC z tytułu wykonywanego zawodu.

Kancelaria dysponuję wykwalifikowaną kadrą pracowniczą w osobach:
– księgowych posiadających Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów,
– prawników specjalizujących się w prawie gospodarczym, prawie pracy, ubezpieczeń społecznych, prawie podatkowym.
– pracowników z wykształceniem ekonomiczno-finansowym, zarządczym.