Prawo handlowe

– doradztwo w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
– sporządzenie projektu umowy lub statutu spółki
– sporządzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do zarejestrowani spółki (obejmującą formularze rejestrowe oraz załączniki wymagane przepisami prawa)
– występowanie z wnioskiem do właściwych organów o rejestrację
porady w zakresie wszelkich innych spraw związanych z rejestracją, zmianą przedmiotu działalności, zmianą umowy lub statutu spółki
– reprezentacja spółki przed sądem rejestrowym
– obsługa księgowa, prowadzenie ksiąg handlowych