Prawo pracy

konsultacje i porady w zakresie prawa pracy
– konsultacje w zakresie form zatrudnienia
– prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej