Ubezpieczenia społeczne

doradztwo prawne obejmujące przedmiotowo zakres postępowania przed ZUS
– doradztwo prawne w zakresie czynności przygotowawczych związanych z procedurą zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, pracownicze etc.
– analizy prawne prawidłowości przebiegu toku procesu oraz zasadności roszczeń, doradztwo w zakresie zasadności postępowania przed ZUS
przygotowywanie odwołań i skarg dotyczących postępowania o umorzenie oraz odstąpienie od egzekucji zaległych składek ZUS, ubezpieczeń społecznych